“Commemoració del 15è.aniv. de la mort de G.Harrison”