Publicacions «Lo Nunci»

lo_nunci_logoRevista trimestral del Centre d’Amics de Reus amb una tirada de 875 exemplars per número. És l’òrgan informatiu de les activitats del Centre. A més a més, insereix col·laboracions de socis, sòcies i simpatitzants sobre història local, lingüística i poesia catalanes; itineraris d’excursions; biografies de reusencs il·lustres; certàmens, fets i actes diversos, etc. i altres temes d’interès general que afecten sobretot la nostra ciutat i els seus habitants. Es tramet a tots els socis i sòcies, així com també a diverses institucions, autoritats i personalitats de Catalunya i de l’Estat, així com també s’envia a la Federació d’Entitats de Catalunya.

Lo Nunci 152. Per poder descarregar

Lo Nunci 153. Per poder descarregar

Lo Nunci 154. Per poder descarregar

Lo Nunci 155. Per poder descarregar

Lo Nunci 156. Per poder descarregar

Lo Nunci 157. Per poder descarregar

Lo Nunci 158. Per poder descarregar

Lo Nunci 159. Per poder descarregar

Lo Nunci 160. Per poder descarregar

Lo Nunci 161Per poder descarregar

Lo Nunci 162.  Per poder descarregar

Lo Nunci 163. Per poder descarregar

Lo Nunci 164. Per poder descarregar

Lo Nunci 165. Per poder descarregar

Lo Nunci 166. Per poder descarregar

Lo Nunci 167Per poder descarregar

Lo Nunci 168.  Per poder descarregar

Lo Nunci 169.  Per poder descarregar

Lo Nunci 170.  Per poder descarregar 

Lo Nunci 171.  Per poder descarregar

Lo Nunci 172.  Per poder descarregar

Lo Nunci 173.  Per poder descarregar

Lo Nunci 174.  Per poder descarregar