Exposicions

És utilitzada per a tota classe d’exposicions, amb la periodicitat que s’acorda amb cada artista. També s’hi mostren els treballs dels diferents cursos que s’imparteixen al Centre.

La contractació de la sala la pot fer qualsevol artista, d’acord amb la junta directiva de l’entitat.

Sala d’exposicions