Cursos

El projecte «Aprenem a pintar descobrint Reus» és una activitat sorgida dels tallers de pintura que el Centre d’Amics realitza anualment des de fa tres anys. A partir de la intenció general del Centre i deis seus socis per fomentar la cultura local reusenca, les persones inscrites al taller de pintura i els seus professors van decidir que durant quatre hores setmanals del seu curs (tenint en compte que a la setmana es fan un total de vint-i-quatre hores de pintura) els models que servirien per dibuixar i pintar serien elements d’interès general de Reus. Així doncs, els models escollits van des de edificis emblemàtics fins a racons concrets de la ciutat, passant per elements i/o esdeveniments de la seva cultura popular, lògicament tenint en compte el grau de dificultat de cada model en funció de la Técnica que ha assolit cada alumne.

Al marge d’això, el projecte realitza dues exposicions anuals on els alumes exposen a les dependències del Centre les seves pintures i dibuixos sobre la temàtica local.

La participació al projecte (així com al global del taller de pintura) està pensada per a qualsevol soci de l’entitat i, per tant, l’assistència als cursos és intergeneracional. Tot i això, les exposicions finals són obertes al conjunt de la ciutadania i se’n fa promoció a través deis canals comunicatius que el Centre d’Amics utilitza habitualment.

Com que l’epicentre del projecte és el foment de la ciutat de Reus i les seves icones o espais més significatius, «Aprenem a pintar descobrint Reus» vincula el fet d’assolir tècniques artístiques concretes i pròpies de la disciplina amb la difusió de la cultura local reusenca cap a tots els participants.

També cal tenir en compte que el propi equipament del Centre d’Amics és el lloc on va néixer el reconegut pintor reusenc Marià Fortuny i Marsal, dotant encara de major càrrega simbòlica el projecte i el global del curs de pintura.