Història del Centre d’Amics de Reus

L’any 1974, quan el país ja tocava amb les puntes del dits la volguda llibertat, un grup de reusencs i reusenques, compromesos amb la seva ciutat, van iniciar els tràmits pertinents per tal de formar l’associació AMICS DE REUS, amb l’objectiu d’enfortir el teixit social reusenc, de manera que la societat civil tornés a tenir una veu que havia estat massa anys callada per la força.

El dia 1 de febrer de 1975 es van iniciar els tràmits per tal de constituir-nos com a associació i el 27 del mateix mes, en una assemblea a Ràdio Reus es redacten els estatuts i l’acta fundacional. Onze mesos més tard encara no hi havia resposta, i ens vam dirigir al Ministeri de Governació que va respondre demanant una rectificació dels Estatuts. El 27 de febrer de l’any següent es celebra una nova reunió que modifica els estatuts, que el gener de l’altre any, el 1977, també son rebutjats. El 1978 recorrem al Molt Honorable Josep Tarradellas, que ens contesta que el motiu de la denegació és el nom de l’entitat, així doncs, s’afegeix «CENTRE DE» a «AMICS DE REUS», i així finalment el 31 de gener de 1979 es rep la notificació aprovant l’associació «CENTRE D’AMICS DE REUS».

El Centre d’Amics de Reus és una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública, al marge de tota activitat política de partit o de sindicat i té com a finalitat, mitjançant els propis organismes rectors, exercir els valors espirituals, històrics, culturals i artístics i aquells altres de realització urbanística, sanitària i econòmica per a la millor formació de la consciència ciutadana.

Té com objectiu vetllar, crear i enaltir els valors de la ciutadania: Essencialment en el profit públic i amb el propòsit que el Centre d’Amics de Reus esdevingui «Escola de Conciutadania Reusenca».

La seva seu social és a la Ciutat de Reus, a l’antic Casal de «la Boella», on, per haver-hi nascut l’immortal pintor, i per sempre per part del Centre d’Amics de Reus, ha quedat convertit en la CASA MARIÀ FORTUNY DE REUS.

Als darrers anys, coincidint amb el canvi de Junta de Govern, el Centre d’Amics de Reus ha obert les seves portes a tot tipus de manifestació cultural i associativa que pugui néixer a la Ciutat, fins i tot acollint als seus locals entitats senceres que, dintre de l’organigrama del Centre d’Amics de Reus, poden desenvolupar la seva particular activitat mantenint la seva identitat.