“La sexualitat a la tercera edat”

Interessant conferència a càrrec del Dr. Antoni Pont.