L’Estat del Benestar en el segle XXI

Organitzat per l’Agrupació Pericial de Reus, el dia 9 de març es va celebrar a l’auditori d’aquesta societat, la conferència que sota el títol de “L’estat del benestar en el segle XXI” va desenvolupar el Sr. Gerard Palacín i Artiga.

Fent una petita referència del conferenciant, direm que el Sr Palacín es fill de Reus, està llicenciat en ciències econòmiques per la Universitat Central de Barcelona i és censor jurat de comptes. Coautor del llibre El sistema financer a Catalunya, l’any 2006. Coautor també del llibre L’Agrupació Pericial de Reus, records dels ans 60, l’any 2009.

El Sr. Palacín ha estat professor del Màster en negoci bancari de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha estat a la directiva d’Amics de la Unesco de Barcelona. També és articulista de temes econòmics i ha col·laborat en programes radiofònics. Per la seva formació acadèmica i experiència professional, ha ocupat diferents càrrecs de direcció en la més important entitat d’estalvis de Catalunya.

Davant d’aquest ampli currículum i donada la seva experiència en temes socioeconòmics, el Sr. Palacín va fer una claríssima exposició d’allò que a la societat desenvolupada (dit també primer món) s’entén per benestar, del qual va esmentar els seus orígens, continuant pels aspectes i factors que el van anar perfeccionant fins arribar al seu punt més alt: el benestar social de les nacions.

Comentà amb èmfasi la greu crisi economicofinancera que pateix el món global desenvolupat, en contraposició dels països emergents. Acaba amb la conclusió que les fites de Benestar aconseguides al llarg del temps amb els esforços que han comportat NO es poden perdre com per art d’encantament.

Amb la intel·ligència de la societat i amb líders polítics autèntics, aquest estat del benestar s’hauria de saber adaptar al nivell que li correspongui en cada època.

Seran claus en un futur els factors de: lideratge polític, economia productiva, finances aplicades a la productivitat, formació professional i acadèmica, estalvi i inversió, etc.

Tot això serà determinant per adoptar el nivell de Benestar que correspongui a cada societat.

Durant la conferència es van passar diverses transparències de dades econòmiques i socials amb percentatges de PIB dedicats a Benestar de tots els països de l’Europa Comunitària i EEUU.

Creiem que va ser altament interessant per l’assistència tan nombrosa (l’auditori estava ple completament) i el tema de plena actualitat.

Al final de l’acte i després d’alguna pregunta al conferenciant, els organitzadors ens van obsequiar, als assistents, amb un refrigeri molt complert.