Opuscle «El mausoleu del General Prim. Una lliçó histórica»

De M.Carme Bigorra i M.Josep Salvadó, amb presentació a càrrec del Dr.Josep M. Sabaté Bosch.