img466-crop

En Josep Biosca fou un pintor tant de parets com d’obres d’art (segons defineix l’Amic Domènec Solé).

Nasqué a Reus el 23 de març de 1892. De molt jove li agradava el dibuix i se’n coneixen alguns treballs d’estudi, principalment en carbó i llapis datats els vols de 1907. Fou alumne de Casals i Vernis amb el que esdevindria una bona amistat i els portaria a compartir la pintura i la creació d’una serie d’ex-libris per encàrrec de diferents personatges i famílies reusenques.

Biosca tingué ocasió de relacionar-se amb destacats pintors locals amb la simple intenció de aprendre i millorar-se amb el que li agradava, la pintura d’aquesta època, en podríem dir que seria una primera etapa que duraria fins els vols de 1919.

Desprès la seva obra denota un canvi que podríem qualificar de segona etapa, decantant-se cap un treball més acurat amb més detalla i dedicant-se a l’aquarel·la, oli i es coneixen alguns aiguaforts.

L’Ajuntament li concedí el 1910 un Diploma de Mèrit de l’Escola Municipal de Belles Arts del curs 1909-1910 amb un excel·lent, tenia 18 anys.

Tenia un modest estudi al raval de Martí Folguera, núm.51. Al desembre de 1936 obté el carnet com soci a la societat de Pintura Decorativa i Industrial de Reus, tenia llavors 44 anys.

(Text extret de La Guia de Reus, signat per Domènec Solé)