Josep Maria Guerris

La tercera exposició d’aquests interessant artista reusenc de dibuixos a la ploma, a la nostra Sala d’Art «La Vicaria».