Assemblea General Ordinària de Socis

El dia 21 d’abril s’ha celebrat l’Assemblea General Ordinària de Socis, en la que s’han aprovat els comptes de l’exercici 2016 i el pressupost pel 2017, i s’ha donat compte de les activitats, conferències i exposicions realitzades, així com de l’activitat de les diferents entitats amb seu al Centre.