Assemblea General Ordinària

Celebrada el dia 17 d’abril.  Acta de la mateixa a disposició dels socis a la secretaria del Centre.

20150417_19482920150417_194740