Assemblea General Ordinària de Socis

Celebrada l’Assemblea General Ordinària de Socis, en la que la junta, mitjançant el seu President, expossa els comptes de la Entitat de l’exercici anterior i del pressupost per l’actual, així com detalla l’activitat, tant de les seccions pròpies com de les entitats que formen part del nostre teixit associatiu.