Assemblea General Ordinària

Per acord de la Junta directiva del dia 10 d’abril, i en compliment de l’article 10 dels estatuts, el dia 29 d’abril s’ha celebrat l’Assemblea General Ordinària , en la cual s’han aprovat tots els punts de l’ordre del dia.

Acabat el periode de mandat de l’actual Junta, queda en règim de gestora i queda oberta la convocatòria d’eleccions.