«El Decret de Nova Planta»

Conferència a càrrec de Mª.Dolors Vallverdú, dintre del cicle «Catalunya, història i cultura».