“El Decret de Nova Planta”

Conferència a càrrec de Mª.Dolors Vallverdú, dintre del cicle “Catalunya, història i cultura”.