“Els encunys de monedes falses a Reus”

Interessant conferència a càrrec de Jaume Massó Carballido amb el tema “Els encunys de monedes falses de la col·lecció del Museu de Reus”.