«Els encunys de monedes falses a Reus»

Interessant conferència a càrrec de Jaume Massó Carballido amb el tema «Els encunys de monedes falses de la col·lecció del Museu de Reus».