Excursió cultural al Delta de l’Ebre

A la secretaria del Centre hi ha un album de fotos de l’excursió a disposició.