«Història de les medicines alternatives i complementàries…»

Conferència a càrrec del Dr.Joaquím M. García Barceló sota el títol «Història de les medicines alternatives i complementàries a les Terres de l’Ebre a l’edat contemporània»