“La Vicaria”

El dia 11 de novembre s’inaugura la remodelació de la nostra Sala La Vicaria.