XII PREMI FRANCESC MARTÍ QUEIXALÓS i III PREMI MARGARIDA DE PRADES

 

CERTAMEN DE POESIA CATALANA 2014

 

 1. XII PREMI “FRANCESC MARTÍ QUEIXALÓS”

 

 1. III PREMI “REINA MARGARIDA DE PRADES”

 

Raval de Robuster, 36, 2n, 1ª – Tel. I Fax 977 754826

info@centredamicsdereus.cat

43204REUS

________________________________

 

XII PREMI “FRANCESC MARTÍ QUEIXALÓS”

BASES

 1. Aquest certamen que convoca el CENTRE D’AMICS DE REUS té per finalitat honorar la memòria de qui fou directiu de l’Entitat i destacat poeta, Francesc Martí Queixalós (Reus 1916-2002).

 2. Pot optar a aquest premi qualsevol poema o recull de poemes originals i inèdits, de tema lliure i escrits en llengua catalana. L’extensió màxima, en qualsevol cas, no sobrepassarà els 100 versos.

 3. Els originals, mecanografiats a doble espai, s’hauran de presentar per triplicat i acompanyats d’un sobre tancat que ha de contenir el títol de l’obra, i les dades de l’autor següents: nom i cognoms, domicili, telèfon i una fotocòpia del DNI. A l’exterior del sobre només s’ha de fer constar el títol de l’obra i el premi al qual aspiren.

 4. El poema o recull de poemes que el jurat consideri el millor dels presentats, serà premiat amb la quantitat de 1.000 € (mil euros). Si el jurat creu que hi ha dos treballs amb els mateixos mèrits pot dictaminar la concessió del premi ex-aequo. El guanyador del premi rebrà un diploma acreditatiu. El treball premiat serà publicat a la revista “LO NUNCI” d’aquesta entitat.

 5. L’adjudicació d’aquest XII PREMI de poesia catalana “FRANCESC MARTÍ QUEIXALÓS”, serà decidida per un jurat presidit per la senyora Maria Dolors Vallverdú i Torrents, escriptora, Mestra en Gai Saber i Mantenidora de l’Acadèmia dels Jocs Florals del Rosselló, el senyor Robert Miralles i Gutiérrez, professor de català de la JAEC i pioner de l’ensenyament de català a les nostres comarques i el senyor Francesc Roig i Queralt, Inspector d’Educació i escriptor, hi actuaran de secretari i vocal, respectivament.

 6. El termini d’admissió dels originals serà el 29 de setembre de 2014 al Centre d’Amics de Reus, Raval de Robuster, 36, 2n 1a, de REUS (Baix Camp), CP 43204, coincidint amb el mes de les festes en honor a la Mare de Déu de Misericòrdia.

 7. L’Entitat organitzadora es compromet de mantenir l’anonimat de les obres no guanyadores, les quals es podran retirar, prèvia identificació, durant tot el mes de novembre de 2014. El 10 de desembre de 2014 els originals no retirats seran destruïts.

 8. El guanyador serà proclamat i se li lliurarà el premi en una solemne sessió pública, que tindrà lloc la segona quinzena del proper mes d’octubre a la Sala d’Actes del nostre Centre, Raval Robuster, 36, de la Ciutat de Reus, en data i hora que oportunament es comunicarà.

III PREMI “REINA MARGARIDA DE PRADES”

 

BASES

EL CENTRE D’AMICS DE REUS i L’AJUNTAMENT DE LA VILA DE PRADES, recolzats per uns entusiastes reusencs, convoquen el III PREMI de poesia catalana “REINA MARGARIDA DE PRADES”, agafant el testimoni de la seva impulsora Maria Montserrat Barenys i Busquets.

 1. Pot optar a aquest premi qualsevol poema o recull de poemes originals i inèdits, dedicat a la pàtria catalana, des de qualsevol aspecte, actualitat, paisatge, història, llegenda. L’extensió màxima, en qualsevol cas, no sobrepassarà els 100 versos.

 2. Els originals, mecanografiats a doble espai, s’hauran de presentar per triplicat i acompanyats d’un sobre tancat que ha de contenir el títol de l’obra, i les dades de l’autor següents: nom i cognoms, domicili, telèfon i una fotocòpia del DNI. A l’exterior del sobre només s’ha de fer constar el títol de l’obra i el premi al qual aspiren.

 3. El poema o recull de poemes guanyador serà premiat amb 500 euros i serà publicat a la revista del Centre d’Amics de Reus “Lo Nunci”. Al poeta autor se li lliurarà un diploma acreditatiu.

 4. L’adjudicació del III PREMI “REINA MARGARIDA DE PRADES” serà decidida pel mateix jurat que el del premi “Francesc Martí Queixalós”.

 5. El termini d’admissió dels originals serà el 29 de setembre de 2014 al Centre d’Amics de Reus, Raval de Robuster, 36, 2n 1a, de REUS (Baix Camp), CP 43204, coincidint amb el mes de les festes en honor a la Mare de Déu de Misericòrdia.

 6. L’Entitat organitzadora es compromet de mantenir l’anonimat de les obres no guanyadores, les quals es podran retirar, prèvia identificació, durant tot el mes de novembre de 2014. El 10 de desembre de 2014 els originals no retirats seran destruïts.

 7. El guanyador serà proclamat al mateix temps que el premi “FRANCESC MARTÍ QUEIXALÓS” i se li lliurarà el guardó en una solemne sessió pública, que tindrà lloc la segona quinzena del proper mes d’octubre a la Sala d’Actes del nostre Centre, Raval Robuster, 36 de la Ciutat de Reus, en data i hora que oportunament es comunicarà

 

Reus, maig de 2014.