“L’aiguardent, base del desenvolupament econòmic de Reus”

Per a cloure aquest curs de conferències, una de molt interessant a càrrec de Carme Just, amb el tema, sempre curiós, “Reus, Paris i Londres: L’aiguardent, base del desenvolupament econòmic de Reus”, que ha omplert la nostra Sala d’Actes.