«L’aiguardent, base del desenvolupament econòmic de Reus»

Per a cloure aquest curs de conferències, una de molt interessant a càrrec de Carme Just, amb el tema, sempre curiós, «Reus, Paris i Londres: L’aiguardent, base del desenvolupament econòmic de Reus», que ha omplert la nostra Sala d’Actes.