L’Institut Pere Mata.- El Més Amic de Reus 2011

Per gentilesa del guardonat, l’Institut Pere Mata, els actes de lliurament de la nostra distinció els varem celebrar a les magnifiques instal·lacions modernistes (Pavelló dels Distingits) de la esmentada entitat, amb una nombrosa assistència de socis i simpatitzants, prova ben significativa de que havíem encertat en l’elecció.

Va obrir l’acte el membre de la nostra Junta Sr. Josep M. Rull, excusant la manca d’assistència de la família Briansó, tan compromesa des de un principi en la creació i desenvolupament del Institut, peró ineludibles compromisos familiars no els hi van permetre. L’Avelina, la nostra directora del Grup de Declamació es va dirigí al nostre President amb els següents termes.

Sr. President del Centre d’Amics de Reus.  Hem rebut recentment la comunicació de l’acord pres en l’Assemblea general de socis de la entitat que vostè presideix, de nomenar per la present edició del premi “Més Amic de Reus” a l’Institut Pere Mata de la nostra ciutat.

Nosaltres celebrem una festa familiar que coincideix el mateix dia i ens impedeix assistir-hi.

Com poden imaginar hem rebut amb gran satisfacció aquest reconeixement i ens sentirem units a vostès per l’inoblidable record de l’avi, el pare i el sanatori pel qual van treballar tota la seva vida amb tanta estimació i amor.”

Tot seguit el nostre President Sr. Mallafré va voler reconèixer lo que ha significat i continua significant per la nostra Ciutat, l’existència de l’Institut. Va dir textualment:

Distingides autoritats, amigues i amics.

Ja ha passat un any des que vam guardonar Més Amic de Reus a Avelina Briansó de Heredia, i una altra vegada estem tots reunits en aquesta festa gran del Centre d’Amics de Reus, en què honorem a qui s’ha distingit en una llarga trajectòria i a enaltir la nostra ciutat per tot arreu o ha fet altruistament, dins la mateixa, una tasca de gran calat socio-cultural. A aquest el nomenem Més Amic de Reus, el més gran honor del nostre Centre.

Recordo que aquest guardó es va instaurar l’any 1981 i en portem 29 edicions amb la d’avui. Veig amb goig que ens acompanyen, Més Amics ja guardonats, com també dirigents d’entitats guardonades, i que avui passen el testimoni, a un altre reusenc, qui, a criteri del Centre d’Amics de Reus, i, segons les normes internes per a la designació, ho ha merescut.

Així el dia 20 d’abril propassat i a proposta de la Junta Directiva, l’Assemblea del Centre va nomenar per unanimitat “El Més Amic de Reus 2011” a L’INSTITUT PERE MATA.

L’Institut Pere Mata neix el 15 de novembre de 1896 com a Manicomio de Reus, fruit de la tenacitat del Dr. Emili Briansó, amb l’afany de donar l’assistència adequada als malalts per trastorns mentals, que fins llavors els internaven sense tractament terapèutic, tal com era llei general en establiments d’aquell tipus. Era un temps en que la societat burgesa reusenca, enriquida gràcies al comerç, a la indústria tèxtil, i a la elaboració del aiguardent, va invertir part de la seva riquesa en nous projectes envoltats de l’idea de modernitat.

Així, es reunia a 35 comerciants, industrials, professionals liberals i propietaris que esdevingueren socis fundadors d’una societat que va presidir Pau Font de Rubinat i que en el seu primer article dels Estatuts deia que “té per objecte la construcció d’un establiment de salut mental i la explotació del mateix d’acord amb els últims avenços de la ciència”.

La esmentada societat prengué el nom actual el 28 de juny de 1910 en honor al Il·lustre metge reusenc Pere Mata i Fontanet.

Un cop creada la societat, havia de prendre forma per la qual cosa s’escollí l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, elecció en la que tingué un paper fonamental la figura de Pau Font de Rubinat, amic personal de l’arquitecte i que a més de ser un home de lleis, estimava l’art.

L’elecció de Domènech i Montaner a més d’informar-nos sobre la relació d’ambós personatges, també ens il·lustra amb la posta decidida d’aquells socis fundadors per portar a terme un projecte modern i de qualitat, a nivell de les millors construccions del moment.

Des d’aleshores, l’ Institut Pere Mata, com també ho és la Casa Navas, ha estat, des de Reus, un dels punts de referència del Modernisme a Catalunya. De fet, aquesta obra fou el precedent de l’Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu de Barcelona.

L’institut Pere Mata ha mantingut l’obra, on hi destaca: la rica decoració de mosaics i ceràmica, feta per Lluís Bru, a partir de dissenys de Josep Triadó. Ha sabut negociar pactes amb l’Ajuntament que han permès la restauració d’aquests Pavelló dels Distingits, que marca una fita històrica, en que s’empraven més diners per la bellesa que per la funcionalitat mèdica, potenciant la ciutat de Reus ensenyant aquesta joia del Modernisme.

A més de la tasca pròpiament assistencial, des de 1983 aquesta organització ha desenvolupat una molt important actuació relacionada amb la docència, la formació i la investigació, de manera que l’Institut Pere Mata no entén avui la seva existència sense aquesta estratègia sòlida de futur que es basa en l’assistència, docència i recerca.

L’institut Pere Mata és un hospital universitari amb unitat docent de la Facultat de Medicina i Cirurgia de la URV. En la qual s’imparteixen tan formació de pre-grau (pràctiques de psiquiatria, d’infermeria…) com de post-grau (màster de Salut Mental, Investigació Psiquiàtrica, Neurotoxicologia, Psicofarmacologia i programes de Doctorat).

D’altra banda, en els objectius principals de l’Hospital Psiquiàtric Universitari Institut Pere Mata, ha esta també la investigació. Per aquest motiu realitzen treballs d’investigació bàsica, clínica i epidemiològica; que han estat finançats en convocatòries públiques (Ministerio de Sanidad y Política Social, Instituto Nacional de Consumo, Ministerio de Ciencia e Innovación, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, Fundació la Marató de TV3, Genoma España) o els que més es financen amb recursos propis de la institució.

A través de més de 30 centres sanitaris o residencials situats per a totes les comarques de la província, i darrerament a Lleida i Barcelona, atenen a una població de 785.000 habitants i 25.000 pacients atesos.

Important és l’àrea de Fundacions, també amb Seu a Reus. Al centre especial de treball hi treballen 115 persones (la majoria amb discapacitat severa). Àrea de tuteles, aproximadament 500 tutelats, tota l’atenció centralitzada a Reus. I estructura de fundació i tuteles amb 50 professionals.

El Grup Pere Mata, per les xifres, és l’empresa privada més gran de Reus.

116 anys d’història, ha conservat un monument modernista de referència, amb 500 socis accionistes, propietat privada al 100%. Tot plegat constitueix part del teixit del Reus més autèntic.

Tenen 1.850 treballadors directes i 300 d’indirectes, des les quals 1.300 a Reus. Amb un 95 % de contractes fixes.

A Reus hi tenen: els equips directius, tots els serveis centrals, el 100% dels departaments de Formació, Innovació, Recerca, Universitat. També la Central de Compres, treballen amb 600 proveïdors, la gran majoria de Reus i el seu entorn. El 31 de desembre de 2011 van acabar inversions per 11 MM d’euros i en tenen 3 MM en curs.

Tota aquesta magna activitat no podia passar desapercebuda al Centre d’Amics de Reus, que ha volgut honorar a l’ Institut Pere Mata amb el seu màxim reconeixement, que creiem que us ha d’omplir de goig ja que és dels vostres conciutadans i amics.

INSTITUT PERE MATA EL MÉS AMIC DE REUS 2011.”.